Als je ondernemer bent in de B2B weet je dat het zorgen dat je facturen betaald worden een behoorlijk klus kan zijn. Niet iedere klant betaald netjes binnen de afgesproken betalingstermijn. Dit kan meerdere redenen hebben. Vaak is het zo dat je factuur bij je klant niet helemaal de aandacht krijgt die het verdient, maar het kan ook zo zijn dat je klant niet in staat is om je facturen te betalen. In dat laatste geval is kan dat behoorlijke problemen opleveren. Want als je facturen niet betaald worden kan dat ook betekenen dat je zelf niet meer in staat bent om je rekeningen te betalen. Hierdoor is het verstandig om van je potentiële klant een kredietwaardigheidscheck te doen. Lees in dit blog meer over wat het inhoudt.

Wat houdt de kredietwaardigheidscheck in?

Over het algemeen laat je de kredietwaardigheidscheck doen door een bureau wat daarin gespecialiseerd is. Zij weten ook blindelings in welke bronnen ze de benodigde financiële informatie kunnen vinden. Je krijgt vervolgens in rapportvorm de kredietwaardigheidscheck met daarin ook duidelijk een eindconclusie in welke mate de betreffende partij kredietwaardig is. Aan de hand hiervan weet je of het verstandig is om op factuurbasis te gaan samenwerken met deze partij. Is de partij minder kredietwaardig dan kan je alsnog overgaan tot samenwerken met dan bijvoorbeeld met andere betalingsvoorwaarden. Zo kun je bijvoorbeeld bedingen om een deel of alles vooraf te laten betalen of je kunt bijvoorbeeld wekelijks factureren. Als je de kredietwaardigheidscheck niet door een bureau wil laten doen dan kan je zelf ook een aantal zaken doen om inzicht te verkrijgen in de financiële situatie. Als je zaken gaat doen met een rechtspersoon dan kun je bij de Kamer van Koophandel best veel financiële gegevens opvragen. Met deze informatie heb je inzicht in de balanspositie en in de rentabiliteit van de onderneming.

Hoe doe ik zelf de kredietwaardigheidscheck?

Als je inzicht hebt in de balanspositie en de rentabiliteit heb je een middel om zelf een goede kredietwaardigheidscheck te doen. Bij de balans kijk je hoe de bezittingen zijn gefinancierd. Bij een gezond bedrijf is een behoorlijk deel met eigen vermogen gefinancierd. Het algemene gemiddelde is dat 30% eigen vermogen is. De rest is dan vreemd vermogen. Dit kan zijn een lening bij de bank of rekeningen die je op dat moment nog moet betalen. Ook kijk je in hoeverre er middelen zijn om de kortlopende schulden zoals de rekeningen die nog openstaan betaald kunnen worden. Je kijkt dan bijvoorbeeld hoeveel debiteuren er zijn en hoeveel liquide middelen. Als die zaken meer zijn dan de kortlopende schulden dan weet je dat het bedrijf in staat is redelijk snel deze kortlopende schulden af te betalen.